UNT_UBND phường Bùi Thị Xuân

Mã số thuế:
Địa chỉ: phường Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2012-08-09

Bản đồ đến địa chỉ UNT_UBND phường Bùi Thị Xuân

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

Giới thiệu doanh nghiệp

UNT_UBND phường Bùi Thị Xuân có tên giao dịch UNT_UBND phường Bùi Thị Xuân, tên quốc tế UNT UBND phuong Bui Thi Xuan, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: phường Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.