UNT_UBND Phường Trần Phú

Mã số thuế:
Địa chỉ: 110 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2012-08-09

Bản đồ đến địa chỉ UNT_UBND Phường Trần Phú

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

Giới thiệu doanh nghiệp

UNT_UBND Phường Trần Phú có tên giao dịch UNT_UBND Phường Trần Phú, tên quốc tế UNT UBND Phuong Tran Phu, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 110 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.