UNT_UBND Phường Lý Thường Kiệt

Mã số thuế:
Địa chỉ: Phường Lý Thường Kiệt, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2012-08-09

Bản đồ đến địa chỉ UNT_UBND Phường Lý Thường Kiệt

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

Giới thiệu doanh nghiệp

UNT_UBND Phường Lý Thường Kiệt có tên giao dịch UNT_UBND Phường Lý Thường Kiệt, tên quốc tế UNT UBND Phuong Ly Thuong Kiet, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Phường Lý Thường Kiệt, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.