UNT_UBND Phường Lê Lợi

Mã số thuế:
Địa chỉ: 10 Hai Bà Trưng, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2012-08-09

Bản đồ đến địa chỉ UNT_UBND Phường Lê Lợi

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

Giới thiệu doanh nghiệp

UNT_UBND Phường Lê Lợi có tên giao dịch UNT_UBND Phường Lê Lợi, tên quốc tế UNT UBND Phuong Le Loi, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 10 Hai Bà Trưng, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.