Số 24 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Bản đồ đến Công Ty TNHH Nha Khoa Quốc Tế Hà Tĩnh