Hình của 1.800.000.000 Vnđ Nguyễn Văn Thời Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 22/04/1977 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 1629(Chính) Ngành, Nghề Chưa Khớp Mã Với Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Giấy Chứng Minh Nhân Dân Số: Ngày Cấp: 36161

1.800.000.000 Vnđ Nguyễn Văn Thời Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 22/04/1977 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 1629(Chính) Ngành, Nghề Chưa Khớp Mã Với Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Giấy Chứng Minh Nhân Dân Số: Ngày Cấp: 36161

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Một Thành Viên Than Hoàng Nam

Địa chỉ: Số 2/163 khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang, Việt Nam, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin