Kết quả tìm Quận Ngô Quyền

Kết quả tìm Quận Ngô Quyền từ Google

Số 24A/23 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền