Kết quả tìm Phường Lạch Tray

Kết quả tìm Phường Lạch Tray từ Google

Số 200 Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền

Số 28/183 Cầu đất, Quận Ngô Quyền

Số 22C Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền

Số 119 Lương Khánh Thiện, P. Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền

Số 43K Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền

Số 10 Đường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền

Số 284 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền

Số 2F Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền

Số 8 Máy tơ - Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền